FRI FRAKT Vid köp över 199 kr

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Youwelry använder och skyddar all information du ger oss när du använder den här webbplatsen. Youwelry har åtagit sig att se till att din integritet är skyddad. Skulle vi be dig tillhandahålla viss information som du kan identifiera när du använder den här webbplatsen kan du vara säker på att den endast kommer att användas i enlighet med denna integritetspolicy. Youwelry kan ändra denna då och då genom att uppdatera den här sidan. Du bör kolla denna sida då och då för att se till att du är nöjd med eventuella förändringar.

Vilka personuppgifter samlar vi in

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och endast där det är nödvändigt att uppfylla våra förpliktelser mot dig dig som kund. Här är exempel på de personuppgifter vi hanterar:

  1. Namn
  2. Födelsedatum
  3. Adress
  4. Telefonnummer
  5. E-postadress
  6. Kön

Angående den uttömmande listan över cookies vi samlar, se Lista över cookies vi samlar in section.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

I möjligaste mån låter vi dig att acceptera villkor för personuppgifter innan vi börjar hantera dina uppgifter, i de fallen är behandlingen baserad på samtycke. Vi har tillgång till din personliga information enligt följande :

  1. Uppgifter som du tillhandahåller och som vi får i samband med köpet
  2. Uppgifter som vi får när du registrerar dig för vår kundklubb
  3. Uppgifter som vi får när du kontaktar oss med vår kundtjänst, söka anställning hos oss, besök oss eller kontakta oss på annat sätt.

Så länge sparas din personligainformation

Vi sparar personuppgifter så länge som nödvändigt för de ändamål den samlades in eller så länge som det krävs enligt lag eller förordningar. Inköp och orderhistorik sparas så länge vi är skyldiga att göra det för att följa lagstadgade krav. Kundtjänstinformation relaterad till inköp och fordringar sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa lagkraven. Kommunikation med vårt kundservicesystem som vi inte behöver spara för att uppfylla kraven i lagen tas bort efter sex månader. Uppgifter för marknadsföring sparas tills du begär att du inte längre får reklammaterial eller du har varit inaktiv i tre år. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge vi behöver det för att förhindra eller anmäla brott (t.ex. bedrägerier).

Behandling av dina data

Endast arbetstagare och personer inom organisationen som behöver tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sina uppgifter borde kunna få tillgång till dem. Vi överför inte personuppgifter till andra parter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Vår utgångspunkt är att endast lämna ut din personliga information till tredje part om du uttryckligen samtycker till det eller om det är nödvändigt att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal eller lag. I de fall vi tillhandahåller personuppgifter till tredje part, ser vi till att personuppgifter behandlas på ett säkert sätt.

Tredjepartsleverantör som behandlar personlig information på vår vägnar. Till exempel, för att hantera betalning, frakt och distribution av e-post.

Andra tredje parter i den utsträckning som är nödvändig för att följa svensk lag, såsom regeringens förfrågningar eller domstolsbeslut.

Dina rättigheter

Vi ska svara på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast en månad. När det tillåts enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en förfrågan enligt nedan.

1. Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och en kopia av din personliga information.

2. Rättelse 

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras.

3. Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

-Personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller behandlades.

-Du har återkallat ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen.

-Du har invänt mot behandlingen av personuppgifter som har gjorts utifrån vårt legitima intresse och ditt intresse är tyngre.

-Vi har behandlat personuppgifter på ett olagligt sätt.

-Personuppgifter måste raderas för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

4. Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad i följande fall:

-Du bestrider att personuppgifter är korrekta för en tid som gör att vi kan kontrollera om din personliga information är korrekt.

-Vi har behandlat din personliga information på ett olagligt sätt och du motsätter dig borttagandet av personuppgifter och istället begära att användningen begränsas.

-Du behöver personuppgifterna för att kunna bestämma, verkställa eller försvara juridiska påståenden, men vi behöver inte längre personuppgifter för de ändamål för vilka de har behandlats.

-Du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och vi bedömer om en viss tid det berättigade intresset som föregår.

5. Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar på grund av legitimt intresse. Behandlingen slutar i sådana fall om vi inte har ett legitimt intresse som föregår dina intressen eller om vi måste fortsätta bearbeta för att begära rättsliga påståenden.

6. Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan göra invändningar mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning kommer vi sluta behandla din personliga information för direktmarknadsföring.

7. Data portabilitet

Du har rätt att erhålla de personliga uppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar automatiskt på grundval av avtal med dig eller för ditt samtycke, i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format.

8. Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar din personliga information, kontakta oss eller skicka ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Lista över cookies vi samlar in

Tabellen nedan visar de cookies vi samlar in och vilken information de lagrar.

COOKIE namnCOOKIE Beskrivning
VARUKORG The association with your shopping cart.
CATEGORY_INFO Lagrar kategorisinformation på sidan, som gör det möjligt att visa sidor snabbare.
JÄMFÖRA De objekt som du har i listan Jämför produkter.
VALUTA Din önskad valuta
KUND En krypterad version av ditt kundnummer med butiken.
CUSTOMER_AUTH En indikator om du är inloggad i butiken.
CUSTOMER_INFO En krypterad version av den kundgrupp du tillhör.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Lagrar kundsegmentet ID
EXTERNAL_NO_CACHE En flagga som anger om caching är inaktiverad eller inte.
FRONTEND Du sessions-ID på servern.
GUEST-VIEW Gör att gästerna att redigera sina beställningar.
LAST_CATEGORY Den sista kategorin du besökte.
LAST_PRODUCT De senaste produkterna du har tittat på.
NEWMESSAGE Anger om ett nytt meddelande har mottagits.
NO_CACHE Anger om det är tillåtet att använda cacheminnet.
PERSISTENT_SHOPPING_CART En länk till information om din kundvagn och visningshistoria om du har frågat webbplatsen.
POLL ID för eventuella omröstningar som du nyligen röstade in.
POLLN Information om vilka omröstningar du har röstat om.
RECENTLYCOMPARED De objekt som du nyligen jämfört.
STF Information om produkter du har mailat till vänner.
STORE Butiksvy eller språk du har valt.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS De produkter du nyligen har tittat på.
WISHLIST En krypterad produktlista läggs till i din önskelista.
WISHLIST_CNT Antalet objekt i din önskelista.